Dle zákona č. 121/2000 Sb., veškerý obsah internetových stránek www.doypacky.cz včetně textů, designu, technických náčrtů, grafiky a vyobrazení je chráněn autorským právem. Obsah internetových stránek lze užívat výhradně pro nekomerční účely. Jakékoliv další šíření, uchovávání, zpracovávání nebo úprava a publikování je zakázáno.